Kontakt:  | tel: +48 501 243 039

Okoliczne atrakcje

Ciekawe miejsca w okolicy naszego gospodarstwa:


Atrakcje przyrodnicze w SudetachKolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich - 8 km od agroturystyki Pustelnik (ok. 5 drogą przez las)

kolorowe jeziorka

to trzy małe stawy znajdujące się w centrum Sudetów w Rudawach Janowickich, na północnym stoku Wielkiej Kopy, powyżej wsi Wieściszowice. Są to zalane wyrobiska pokopalniane. W wyrobiskach tych ze względu na skład chemiczny dna, zebrana woda przybrała kolory purpury, błękitu oraz zieleni. Jeziorka te noszą nazwy - Purpurowego Jeziorka, Błękitnego Jeziorka oraz Zielonego Jeziorka. Istniało także czwarte Czarne Jeziorko, ale przez większość czasu jest wyschnięte. Stawy znajdują się na różnych wysokościach. Zielone Jeziorko leży na wysokości ok. 555 m n.p., Purpurowe Jeziorko ( Czerwone Jeziorko) leży na wysokości ok. 560 m n.p.m., Błękitne Jeziorko (zwane też Szmaragdowym, Niebieskim lub Lazurowym) 635 m n.p.m., a najwyżej położone Czarne Jeziorko na ok. 730 m n.p.m. Do jeziorek dochodzimy zielonym szlakiem z Wieściszowic na Wielką Kopę. Jeziorka znajdują się ok 5 km od naszego gospodarstwa agroturystycznego. Mogą Państwo skorzystać z oferty noclegowej naszego gospodarstwa i wybrać się w pieszą lub rowerową wycieczkę na jeziorka.

do góry strony
Strona kolorowych jeziorek

Rudawski Park Krajobrazowy - 4 km od agroturystyki Pustelnik

rudawski park panorama

utworzony został w 1989 roku. Położony w Sudetach Zachodnich swoim zasięgiem obejmuje tereny powiatów: kamiennogórskiego (tutaj znajduje się nasza agroturystyka), jeleniogórskiego (grodzkiego i ziemskiego) oraz jaworskiego. Wraz z otuliną Park obejmuje częściowo tereny gmin: Kamiennej Góry, Bolkowa, Janowic Wielkich, Marciszowa(w tej gminie znajduje się nasze gospodarstwo agroturtystyczne) i Mysłakowic, a także miast: Jeleniej Góry, Kamiennej Góry i Kowar. Powierzchnia całego Parku wynosi ponad 15 ha, natomiast jego otulina to obszar równy ponad 6,5 ha. Największą jednostką morfologiczną na obszarze, której położony jest Park są Rudawy Janowickie z najwyższym szczytem Skalnik 945 m n.p.m. Sam łańcuch położony jest pomiędzy Kotlinami: Jeleniogórską na północnym-zachodzie a Kamiennogórską na południowym-wschodzie. Na północy od Gór Ołowianych oddziela je przełom doliny Bobru, a na południu doliny Świdnika i Jedlicy oraz Przełęcz Kowarska oddzielają je od Karkonoszy. O wyjątkowości Rudaw Janowickich świadczy m.in. zróżnicowana budowa geologiczna. Występują tutaj skały przeobrażone w postaci amfibolitów, łupków łyszczykowych i chlorytowych, zieleńców i wkładek dolomitowych wraz z kilkoma odmianami granitów.

do góry strony

Sokoliki w Rudawach Janowickich - 13 km od agroturystyki Pustelnik

to grupa górska w paśmie Rudaw Janowickich składająca się z sześciu wzgórz: Krzyżna Góra 654m, Sokolik 642m, Browarówka 525m, Rudzik 500m, Łysa 480m i Buczek. Krzyżna Góra i Sokolik ze względu na charakterystyczny kształt i wieńczące je ogromne skały stanowią bardzo znany i charakterystyczny element panoramy Sudetów. Sokoliki to rejon wspinaczkowy w Sudetach, a zarazem najciekawsze miejsce w kraju oferujące wspinaczkę skałkową w granicie. Granitowe turnie geologicznie zbliżone są do skały występującej w Tatrach Wysokich. Okoliczne skały oferują różnorodne drogi wspinaczkowe zróżnicowane zarówno pod względem trudności od II do VI.7 jak i formacji skalnych. Granitowe płyty zmuszające do technicznego wspinania.

do góry strony

Jezioro i zapora Bukówka w Sudetach Zachodnich - 20 km od agroturystyki Pustelnik

należy do największych współczesnych osiągnięć człowieka w regionie. Pierwotną konstrukcję zapory wzniesiono już w latach 1903-1905 po wielkich powodziach w dolinie Bobru w końcu XIX. Jezioro jest pierwszym zbiornikiem wodnym na Bobrze, jednym z najwyżej położonych jezior zaporowych w Polsce, najwyżej położonym w Sudetach i trzecim pod względem wielkości. Technika postawiła sobie tutaj pomnik szczególnego rodzaju, nie doszło bowiem do naruszenia naturalnego środowiska.

do góry strony

Rezerwat "Kruczy Kamień" - 20 km od agroturystyki Pustelnik

jedyny w Górach Kamiennych utworzony w 1954 r. na powierzchni ok. 10 ha. Widoczny z dala, bowiem tworzy go blisko 100m wysokości urwisko skał, zajmujące dobrze eksponowany zachodni stok Kruczej Skały. Niektóre fragmenty skał mogą nieco przypominać rozwaliny jakiejś budowli i stąd wywodzą się miejscowe legendy o istniejącym tu jakoby niegdyś zameczku. Wiąże się z nim legendarną historię powstania Lubawki.

do góry strony

Rezerwat "Głazy Krasnoludków" - km od agroturystyki Pustelnik - 20 km od agroturystyki Pustelnik

zwany także Skałkami Gorzeszowskimi. Skałki zbudowane z piaskowców i wapieni, o różnej odporności na erozję, tworzą malowniczy szereg skałek o kształcie baszt, wieżyc, maczug, grzybów, ambon, itp. o wysokości od 5 do blisko 30m. Pomiędzy ciasno ustawionymi skałkami prowadzą wąskie, częściowo nawet przekryte, przejścia i szczeliny, tworzące małe labirynty. Nazwę nadały skałkom liczne legendy i miejscowe opowieści o skrzatach, diabłach i ukrytych tu skarbach. W 1970 roku na obszarze ok. 9 ha utworzono krajobrazowy rezerwat przyrody - jedyny na obszarze Zaworów i Kotliny Kamiennogórskiej

do góry strony

Diabelska Maczuga - 20 km od agroturystyki Pustelnik

jedna z najładniejszych i popularniejszych skałek w Kotlinie Kamiennogórskiej. O popularności skałki może najlepiej świadczyć to, że M. Willmann uwiecznił ją na jednym z fresków w krzeszowskim kościele. W 1913 roku na ścianie skałki w setną rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem wykuto daty 1813-1913. Tajemniczości skałce nadaje fakt, że wyrasta ona w "szczerym polu" z dala od innych zgrupowań skalnych. Dawniej Diabelską Maczugę uważano za rzekomy pogański ołtarz ofiarny.

więcej

Zadzierna - 20 km od agroturystyki Pustelnik

jej wierzchołek tworzą liczne malownicze skałki, z których roztacza się piękna panorama zbiornika Bukówka, Bramy Lubawskiej, Gór Kruczych, Rudaw Janowickich i wschodnich Karkonoszy. Szczyt był od dawna popularnym celem wycieczek. Przed 1945 r. stanowił pomnik przyrody.

do góry strony

Skalnik (945 m) - 18 km od agroturystyki Pustelnik

jest najwyższym szczytem Rudaw Janowickich. Na jego południowym grzbiecie ciągnie się szereg okazałych skałek o fantazyjnych kształtach. Największa z nich posiada własną nazwę - Ostra Mała i jest udostępniona przez wykute w skale stopnie. Poniżej ciągnie się rozległe zgrupowanie skałek, dochodzących do 15m wysokości, noszących nazwę Koni Apokalipsy. Największą atrakcją, podziwianą przez licznie odwiedzających to miejsce turystów, są piękne zachody słońca, które znika za Karkonoszami.

do góry strony

Wielka Kopa - 9 km od agroturystyki Pustelnik (ok. 6 km drogą przez las)

najwyższy szczyt wschodniej części Rudaw Janowickich (871m). Można z niego dostrzec Sudety Środkowe z Górami Kruczymi na pierwszym planie, ale również Lasocki Grzbiet i część Karkonoszy. Walory widokowe roztaczające się z Wielkiej Kopy doceniono jeszcze przed 1890 r., kiedy to na wierzchołku ustawiono ławki, a obok był schron. Przed wojną była tu potężna drewniana wieża widokowa o wysokości 15m, która po 1945 roku rozpadła się. Szczyt utracił wówczas walory widokowe, ale po przerzedzeniu się lasu ponownie zyskał na atrakcyjności.

do góry strony

Góry Wałbrzyskie - 500 m od agroturystyki Pustelnik

Góy Wałbrzyskie składają się z trzech niezależnych pasm - masywu Trójgarbu (779 m n.p.m.) i Krąglaka (693 m n.p.m. - nasza wieś znajduje się u podnóża tej góry) w okolicach Witkowa Śląskiego i Marciszowa, masywu Chełmca (851 m n.p.m.) górującego stromymi zboczami o wysokości ponad 400m nad Kotliną Wałbrzyską, oraz Gór Czarnych ciągnących się od Gór Kamiennych (od których są oddzielone doliną Rybnej w okolicach Jedliny Zdrój) wzdłuż doliny Bystrzycy do okolic Zagórza Śląskiego. Najwyższym szczytem Gór Czarnych jest Borowa (854 m n.p.m.) znana też jako Czarna, leżąca w Rybnickim Grzbiecie. Podążając w stronę północną Góry Czarne stają się coraz mniej masywne i coraz niższe.

do góry strony

Góry Kamienne - 20 km od agroturystyki Pustelnik

to długie pasmo leżące w Sudetach Środkowych wzdłuż granicy polsko-czeskiej na południe od Gór Sowich, a na północ od czeskiej części Gór Stołowych. Na zachodzie graniczą z bramą Lubawską i Kotliną Kamiennogórską, od północy z Górami Wałbrzyskimi i Sowimi, a także, we wschodniej części, ze Wzgórzami Włodzickimi. Na południu graniczą z Górami Stołowymi, Obniżeniem Mieroszowskim i Kotliną Broumovską. Zdecydowanie przeważająca część pasma leży po stronie polskiej.

do góry strony

Kotlina kamiennogórska - 10 km od agroturystyki Pustelnik

Kotlina Kamiennogórska jest trzecią co do wielkości kotliną w Sudetach, która jednakże jest najwyżej położona - jej dno przekracza nawet 500 m n.p.m. W skład kotliny wchodzi Obniżenie Kamiennej Góry, Brama Lubawska, Kotlina Krzeszowska i Obniżenie Leska. W Kotlinie Kamiennogórskiej znajdują się najbardziej urokliwe zakątki Sudetów - worek Okrzeszyński, okolice Krzeszowa i Chełmska Śląskiego. Do szczególnych atrakcji kotliny należy zaliczyć cysterski kompleks w Krzeszowie oraz drewniane domki tkaczy w Chełmsku Śląskim. Ponadto Kotlina Kamiennogórska ze względu na dość ukształtowanie powierzchni jest świetnym terenem na wyprawy rowerowe zarówno dla słabszych jak i dla wymagających turystów rowerowych.

do góry strony

Włodarz - 40 km od agroturystyki Pustelnik

szczyt o wysokości 811 m n.p.m. w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych w Górach Sowich. Góra położona na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich, w północno-zachodniej części pasma Gór Sowich, około 2,2 km na zachód od centrum miejscowości Walim, w małym grzbiecie Masywu Włodarza. Wzniesienie, o stromych zboczach, z płaskim wyrazistym kopulastym wierzchołkiem, zbudowane z prekambryjskich gnejsów, nazywanymi przez geologów, gnejsami sowiogórskimi. Wierzchołek i zbocza porośnięte w całości lasem świerkowym regla dolnego z domieszką buka. Góra stanowi masyw oddzielnego pasma ciągnącego się na północny zachód od Przełęczy Sokolej przez Sokół, Osówkę, Moszną i Jaworek, a zakończonego Jedlińską Kopą i Strażową Górą

do góry strony

Osówka - 40 km od agroturystyki Pustelnik

szczyt w Sudetach Środkowych, w północno-zachodniej części Gór Sowich, stanowiący masyw oddzielnego pasma ciągnącego się na północny zachód od Przełęczy Sokolej przez Sokół, aż po Strażową Górę. W masywie Osówki są udostępnione do zwiedzania obiekty naziemne z okresu II wojny światowej oraz podziemne sztolnie nazistowskiego projektu "Riese". Największą uwagę przyciągają dwa obiekty umownie nazwane "Kasyno" i "Siłownia". "Kasyno" ma 50 metrów długości. Posiada otwory okienne, monolityczny stop żelbetonowy, przewody kominkowe, rury instalacyjne oraz wewnętrzne ocieplenie z płyt wiórowo- cementowych. Strop wylany jest w formie niecki, którą docelowo zamierzano wypełnić ziemią i roślinnością. "Siłownia" to blok betonowy, składający się ze zbiorników oraz pomieszczeń do których prowadzą włazy ze stalowymi klamrami. Hitler chciał tutaj stworzyć podziemne miasto, ale nie zdążył. Pozostawił tajemnice, których do dziś nie udaje się wyjaśnić.

do góry strony

Miedzianka - Przełom Bobru - 10 km od agroturystyki Pustelnik

Przełom Bobru nieopodal Miedzianki to fragment odcinka doliny Bobru z charakterystycznymi, urokliwymi zakolami tej rzeki. Doskonałe miejsce na piesze wędrówki, pikniki, ogniska.

do góry strony

Skalne Miasto w Czechach - 50 km od agroturystyki Pustelnik

masyw górski w Sudetach Środkowych, w Czechach, będący fragmentem Gór Stołowych, na południe od Kotliny Broumovskiej, w pobliżu miasteczka. Teplice nad Metuji; oraz wsi Adrszpach. Masyw zbudowany jest z górnokredowych piaskowców. Cały teren masywu leży w granicach rezerwatu przyrody o nazwie Adrspasskoteplicky; skaly". Tereny te stanowią znaną atrakcję turystyczną. Miasta skalne znajdujące się w masywie są jednym z najbardziej znanych piaskowcowych terenów wspinaczkowych na świecie.

do góry strony

Jezioro Dobromierz - 20 km od agroturystyki Pustelnik

malowniczo położone w dolinie rzeki Strzegomki powstało przez przegrodzenie rzeki betonową zaporą o wysokości 28m. Jego powierzchnia wynosi ponad 100 hektarów, a zbiornik może pomieścić 12 milionów metrów sześciennych wody. Jezioro jest wykorzystywane jako zbiornik retencyjny, ale jego zadaniem jest także gromadzenie wody pitnej dla Wałbrzycha, dlatego też obowiązuje ze względów sanitarnych zakaz korzystania z niego w celach rekreacyjnych (kąpiel, pływanie). Można tu spotkać wiele gatunków ptaków - nie tylko wiele przelatujących gatunków, ale i przedstawicieli awifauny zakładających nad brzegami zbiornika swoje gniazda. Oprócz tego zalesione brzegi są doskonałym miejscem dla życia wielu ciekawych gatunków roślin, w tym np. śnieżyczki przebiśniega, konwalii majowej, goździka kosmatego, storczyka bzowego i kopytnika pospolitego.

do góry strony

Góra Śnieżka (1602 m n.p.m.) - 40 km od agroturystyki Pustelnik

najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów. Skalny stożek zbudowany jest w głównej części ze skał metamorficznych zwanych hornfelsami, a od zachodniej strony, w swojej podstawie, z granitu. To właśnie jest podstawową przyczyną charakterystycznego kształtu Śnieżki. Budulcem głównej grani Kakonoszy jest mniej trwały granit. Stąd też pozostałe szyty Karkonoszy mają znacznie bardziej zaoblone kształty. Hornfels - główny budulec Śnieżki powstał z przeobrażenia łupka łyszczykowatego na styku gorącej magmy. Panuje tutaj specyficzny klimat zbliżony do tego jaki mamy za kołem podbiegunowym. Dlatego na niższych wysokościach niż gdzie indziej w tych szerokościach geograficznych wykształciła się roślinność alpejska

do góry strony

Chełmiec - 25 km od agroturystyki Pustelnik

(851 m) jest drugim co do wysokości szczytem Gór Wałbrzyskich, i z pewnością jest szczytem najbardziej charakterystycznym. Ponad Kotlinę Wałbrzyską, między Wałbrzychem, Szczawnem a Boguszowem, wyrasta 400-metrową porfirową kopułą. Porfirowy masyw swój kształt zawdzięcza wulkanicznej przeszłości. Gorąca magma wdarła się w utwory karbońskie i wyniosła je ku górze, dlatego na stokach Chełmca spotyka się m.in. osadowe zlepieńce. Dyletanci, postrzegający go z innych sudeckich pasm, mylą czasami Chełmiec ze Ślężą, a to głównie za sprawą stacji przekaźnikowej na szczycie i pewnego podobieństwa zewnętrznego. Być może także krajobrazowa analogia stoi za posądzaniem Chełmca o rolę prasłowiańskiej góry kultowej

do góry strony


Zamki i pałace w Sudetach


Zamek Bolków - 8 km od agroturystyki Pustelnik

położony jest na wysokiej górze (Zamkowe Wzgórze 396 m n.p.m.,), której zbocze urywa się od strony Nysy Szalonej ostrym urwiskiem (różnica wysokości wynosi 90m), a łagodny wschodni stok zajmuje miasto. Składa się on z dwóch części: wewnętrznej, starszej części zbudowanej w stylu gotyckim, oraz części zewnętrznej dodanej w epoce renesansu. Zamek Bolków powstał pod koniec XIII w. i należał do książąt świdnickich. Po wygaśnięciu dynastii Piastów przeszedł w ręce czeskie. Ostatecznie po wielu ówczesnych bojach(związanych także z walkami o zamek) w wieku XVI został przekazany biskupowi wrocławskiemu, który dobudował część renesansową. Od 1703 r. do 1810 r. należał wraz z miastem do cystersów z Krzeszowa. Po sekularyzacji dóbr popadł w ruinę. Stał się jednak od razu popularnym miejscem wśród zwiedzających i został dostosowany do potrzeb turystycznych - stworzono bazę noclegową, zabezpieczono i wyburzono niebezpieczne fragmenty. Najbardziej charakterystycznym elementem zamku jest wieża z dziobem (wieża dziobowa albo klinowa). Jest ona jedynym przykładem tego typu budowli w Polsce. Obecnie jest jednym z głównych miejsc gdzie urządzane są współczesne turnieje rycerskie.

do góry strony

Zamek Świny - 10 km od agroturystyki Pustelnik

to ruiny zachowane w całkiem niezłym stanie mieszczące się nieopodal Bolkowa na jednym z wzgórz na Pogórzu Kaczawskim. Pierwotnie na tym miejscu stał gród, zapewne już w X w. W połowie XIV wieku na miejscu grodu zbudowano kamienną wieżę mieszkalno - obronną, otoczoną murem. W praktyce pełniła ona z powodzeniem rolę quasi-zamku, ale ze względu na panujące ówcześnie zakazy Świnkowie będąc rycerzami nie mogli mieć prywatnego zamku. W XVII w. zamek został przystosowany do bieżących potrzeb wojennych i mieszkaniowych i stał się mieszaniną pałacu z fortyfikacjami. Niestety w 1769 r. został opuszczony i popadł w ruinę. Dodatkowo w 1876 r. został zniszczony przez pożar. Od tego czasu zostały dokonane tylko prace zabezpieczające ruiny. Zamek jest własnością prywatną.

do góry strony

Zamek Książ - 30 km od agroturystyki Pustelnik

zamek, obecnie znajdujący się w granicach Wałbrzycha na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Jest jednym z elementów Szlaku Zamków Piastowskich. Jest to trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Niewielka część zespołu pałacowego jest udostępniona dla zwiedzających, w tym znajdujący się w części centralnej zamek piastowski. Zwiedzając teren zamkowy nie sposób się nudzić. Turyści mają możliwość zwiedzania imponujących komnat, z których najpiękniejsze to Sala Maksymiliana, Salon Chiński, Salon Włoski, Salon Zielony i Hall Myśliwski. Na terenie wokół zamku znajdują się piękne ogrody, restauracja i stadnina koni. W zamku prezentowane są wystawy ceramiki artystycznej i porcelany użytkowej, pochodzącej z pobliskich fabryk. Organizowane są również wystawy kwiatów i krzewów oraz pokazy walk i zwyczajów średniowiecznych. Zamek Książ jest jedną z najwspanialszych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska.

do góry strony

Ruiny zamku Bolczów - 13 km od agroturystyki Pustelnik

Bolczów jest malowniczą ruiną położoną na Szlaku Zamków Piastowskich. Do czasów współczesnych dobrze zachowały się XVI-wieczne mury barbakanu, basteja, brama wjazdowa, pozostałości murów obwodowych oraz średniowiecznego budynku mieszkalnego z reliktami wejścia i dwoma otworami okiennymi. Całe założenie prezentuje się szczególnie atrakcyjnie późnym popołudniem, kiedy południowe partie murów "złocą" się pod wpływem padających na nie pod ostrym kątem promieni słonecznych. Ruiny warowni są popularnym miejscem wycieczek. Obecnie zamek jest własnością Lasów Państwowych oddaną w użytkowanie Stowarzyszeniu "Mieszkańcy Gminie" z Mniszkowa. Zamek wchodzi w skład powstałego w 2008 r. Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Wstęp wolny.

do góry strony

Ruiny zamku Cisy - 20 km od agroturystyki Pustelnik

zameczek jest dziś malowniczą ruiną z częściowo zachowanymi fragmentami zamku wysokiego oraz licznymi odcinkami XVI-wiecznych murów obronnych, szczególnie urodziwych w północnej części założenia. Droga na teren zamkowy (od wschodu) prowadzi zrekonstruowaną przed II WŚ bramą, poprzedzoną nowiutkim mostem. Obszar ten jest dość rozległy, silnie zalesiony i bardzo klimatyczny, zwłaszcza po zmroku. Cisy osiągalne są jedynie dla turystów pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych. Okolice Cisów są doskonałym miejscem dla amatorów grzybobrania. Przed wzgórzem zamkowym znajduje się plac oraz miejsce na ognisko. Wstęp wolny.

do góry strony

Zamek Chojnik - 40 km od agroturystyki Pustelnik

powstał w połowie wieku XIV; wzniósł go Bolko II Mały, a wdowa po nim oddała zamek Gotsche II Schoffowi. To właśnie ród Schaffgotschów powiększał i umacniał twierdzę. Najprawdopodobniej w 1410 roku na dziedzińcu postawiono pręgież. Gdy 31 sierpnia 1675 roku zamek spłonął od uderzenia pioruna nie podjęto się już odbudowy. Opuszczona warownia popadła w ruinę. Jest on mimo to dobrze zachowany i doskonale nadaje się na weekendowe zwiedzanie. Zamek stoi na 627 metrowej górze, opierając się od południa na Piekielnej Dolnie. Na zamek najlepiej dojść z Sobieszowa, mając do dyspozycji trzy szlaki.

do góry strony

Ruiny zamku Niesyto - 9 km od agroturystyki Pustelnik

do czasów współczesnych zachowała się wieża główna do wysokości 4. kondygnacji z ciepłą izbą i dobrze widocznymi negatywami okrywających ją niegdyś drewnianych belek, spore fragmenty murów skrzydeł mieszkalnych oraz relikty XVII- wiecznych murów bastejowych. Podczas ostatniej wojny od strony stoku pod wieżą wykuta została niewielka grota o głębokości 5 metrów. Wejście na teren zamku usytuowane jest od strony podzamcza i prowadzi przez dziedziniec dolny na prostokątny taras. Powyżej wyrasta 3-kondygnacyjna bryła pałacu, kiedyś jedna z najpiękniejszych w okolicy, dzisiaj kompletnie zrujnowana grozi zawaleniem. Przy wejściu do budynku wykuto renesansowy, zdobiony portal z umieszczoną w zworniku datą 1545, ale już go nie ma, bo ukradli. W sezonie wiosenno-letnim zameczek, a w szczególności średniowieczna ruina pokryte są szczelnie zieleniną, skutecznie zacierającą czytelność dawnych form.

do góry strony

Zamek Grodno/ Zamek w Zagórzu Śląskim - 35 km od agroturystyki Pustelnik

imponujące zwaliska skalnego zamku Grodno znajdują się obecnie pod opieką PTTK. Wykorzystywane do celów turystycznych kryją w sobie niewielkie muzeum, gdzie obejrzeć można pochodzące z różnych okresów eksponaty (wystawa sztuki oblężniczej, izba tortur). Największą atrakcję stanowi tradycyjnie wieża, skąd rozciąga się zmysłowy widok na górzystą, piękną okolicę. Na uwagę zasługuje również rosnąca na dziedzińcu 500-letnia lipa i ustawiona nieopodal armata - prezent cesarza Wilhelma dla ówczesnego właściciela Grodna, Ferdynanda von Zedlitz. W ruinach funkcjonuje też bar i stoisko z pamiątkami.

do góry strony


Zabytki sakralne w Sudetach


Zespół klasztorny w Krzeszowie - 15 km od agroturystyki Pustelnik

Krzeszów to miejscowość położona w Sudetach Środkowych. Znajduje się tu jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Europy - barokowy kompleks budowli dawnego Opactwa Cystersów. Zalicza się do niego: Kościół klasztorny (bazylika mniejsza) Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich, Kościół. św. Józefa, klasztor, dom opata, ogród klasztorny, plebania, oficyna (dawna apteka, browar), obecnie restauracja, dom nr 255, dom nr 256, dom, obecnie punkt obsługi pielgrzymów, budynek mieszkalno - gospodarczy "Długi Dom", budynek mieszkalno - gospodarczy nr 254, wozownia, budynek bramny, cmentarz klasztorny, ogrodzenie cmentarza z bramą, mur graniczny opactwa, brama ogrodowa, 2 kaplice przy murze granicznym, przysiółek Betlejem - pawilon opata "Na Wodzie", kaplica Grota Narodzenia Pańskiego, dom nr 288, tzw. Betlejem, Kalwaria Krzeszowska

do góry strony

Kościół Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim - 25 km od agroturystyki Pustelnik

Kościół wybudowano w latach 1670 - 1680. Jest to bazylika w całości utrzymana w barokowym stylu. Budowla trójnawowa z wydzielonym, wielobocznym prezbiterium. Do najciekawszych elementów wnętrza zaliczają się późnogotycka płaskorzeźba przedstawiająca Koronację Najświętszej Marii Panny oraz renesansowa Pieta, datowana na rok 1650. Ponadto polichromowane, drewniane ołtarze z początku XVIII wieku, których twórcami byli G. Schroetter, S. Kosy oraz Jung oraz malarstwo olejne z XVIII wieku. Jeden z najcenniejszych zabytków barokowej architektury sakralnej na Dolnym Śląsku

do góry strony

Kościół Narodzenia NMP w Rędzinach - 11 km od agroturystyki Pustelnik

niezwykle malowniczo położony, na wysokości ok. 740 m (najwyżej w regionie), mały kościółek. Okolica posiada wysokiej klasy walory krajobrazowe. Został ufundowany przez Wolfa Schaffgotscha, pana na Chojniku, Kowarach, Radomierzu, Rędzinach i Czarnowie. Budowę rozpoczęto na wiosnę 1592 roku, ukończono w jesieni tegoż roku. Kościół rędziński na przestrzeni wieków służył na przemian protestantom lub katolikom, bądź też - jak miało to miejsce po roku 1818 do 1849 - używany był przez obydwie konfesje.

do góry strony

Kościół Piotra i Pawła w Kamiennej Górze - 10 km od agroturystyki Pustelnik

budowany został w WIV w. na miejscu zniszczonego, istniejącego tutaj wcześniej pierwszego kościoła, pochodzącego sprzed 1295 r. Kościół św. Piotra i Pawła wielokrotnie był przebudowywany oraz zmieniano jego wystrój. Najpierw z powodu pożaru w XV w. (z tego czasu pozostały sklepienia prezbiterium oraz nawa główna), później zaś z powodu objęcia kościoła przez protestantów. Do nawy głównej dobudowano wówczas nawy boczne z emporami (rodzaj chóru). Kolejnych zmian w wystroju i wyposażeniu kościoła dokonano w połowie XIX w. Wstawiono wówczas witraże oraz nadano wnętrzu neogotycki charakter. Nowa polichromia z postaciami polskich świętych pojawiła się w kościele w latach 1969 - 1972.

do góry strony


Inne ciekawe miejsca w Sudetach


Palmiarnia - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Wałbrzyska palmiarnia znajduje się w pobliżu Zamku Książ. Jadąc do zamku z centrum Wałbrzycha napotkamy ją po prawej stronie drogi. Ten niecodzienny obiekt pochodzący z drugiej dekady XX wieku przyciąga turystó bogatym zbiorem unikatowej roślinności i flory tropikalnej. Warto tu zajrzeć zmierzając do zamku. Na powierzchni około 1900 m2 zgromadzono około 80 gatunków roślin z całego świata, a dodatkową ciekawostką jest fakt, iż ściany palmiarni od wewnątrz pokrywa tuf wulkaniczny z Etny. A co najważniejsze, w palmiarni można dowiedzieć się sporo o wielu gatunkach roślin, a nawet zakupić niezmiernie ciekawe okazy, jeśli więc świat botaniki nie jest ci obojętny i lubisz kwiaty, musisz odwiedzić to miejsce.

do góry strony

"Dwunastu Apostołów" - 25 km od agroturystyki Pustelnik

podgórskie tereny Sudetów słynęły z produkcji świetnej jakości płótna lnianego. Na handlu tym wyrobem wzbogaciły się Jelenia Góra, Świdnica, a także Wrocław Cystersi z Krzeszowa, do których należało Chełmsko Śląskie, sprowadzili tkaczy płótna z Czech i zbudowali dla nich w 1707 r. zespół dwunastu podcieniowych domów, zwanych dziś "Dwunastoma Apostołami". W tym samym czasie dla bawarskich tkaczy adamaszku wzniesiono siedem murowano-drewnianych domów, nazwanych później "Siedmioma Braćmi". Osiedla tkaczy budowano zwykle nad potokiem, w którym mogli moczyć płótno, w terenie pagórkowatym, by potem na południowych zboczach bielić je w słońcu. Konieczna była też obfitość drewna do uzyskiwania potażu potrzebnego do bielenia tkanin. Z niezwykle malowniczych "Dwunastu Apostołów" ocalało jedenaście domów i dziś są atrakcją turystyczną. Są unikalnym zespołem w skali ponadregionalnej. W jednym z nich znajduje się czynny warsztat tkacki, a w innym wystawa prezentująca wystrój dawnej izby tkackiej.

do góry strony

Rzeczka - 50 km od agroturystyki Pustelnik

Miejscowość znana z walorów turystycznych i znakomitych warunków do uprawiania narciarstwa z malowniczo położonymi wyciągami narciarskimi. To tu w latach 70. dzięki przedsiębiorstwu ze Świdnicy (Ś.F.U.P) uruchomiono pierwsze urządzenie w w Polsce do sztucznego naśnieżania. W zasadzie większość budynków pełni funkcje wypoczynkowe (pokoje, kwatery, pensjonaty lub prywatne domki letniskowe).Pomiędzy Rzeczką a Walimiem w zboczach góry Ostra znajduje się również jeden z siedmiu kompleksów sztolni wybudowanych przez Niemców podczas II wojny światowej w ramach programu "Olbrzym". Militarny kompleks "Sztolnie podziemnej fabryki hitlerowskiej" o tajemniczym przeznaczeniu udostępniony jest do zwiedzania.

do góry strony

Zespół stołu sędziowskiego w Kochanowie - 20 km od agroturystyki Pustelnik

jedyny na Dolnym Śląsku kompletnie zachowany przykład sądownictwa średniowiecznego. Podobny znajduje się w Strzegomiu, ale pozbawiony już siedzisk

do góry strony

Kaplica Grobowa Schaffgotschów w Raszowie - 12 km od agroturystyki Pustelnik

W zaniedbanym kościele w górnej części Raszowa znajdują się prawdziwe skarby renesansowej sztuki nagrobnej. W centrum kaplicy stoją dwa podwóne nagrobki w formie tumb. Spoczywają w nich Schaffgotschowie: Hans I z żoną Salome i Hans II z żoną Margaret. Płyty wierzchnie zdobią piaskowcowe rzeźby zmarłych. Bogato zdobione są także boki sarkofagów. Na ścianach wnętrza kaplicy znajduje się ponadto 13 epitafiów i nagrobek z płaskorzeźbą rycerza w zbroi, pochodzące z XVI i XVII w. Niepokoi trochę stan bezcennych zabytków, które jak najszybciej warto zobaczyć - jeden z Schaffgotschów czeka na przyklejenie ukruszonego kolana, a wszystkie nagrobki pilnie wymagają podjęcia zabiegów konserwatorskich. W pobliskim domu(Raszów 102) mieszka opiekun kościoła dysponujący kluczami.

do góry strony

Szczawno Zdrój - 25 km od agroturystyki Pustelnik

to miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, położone w Górach Wałbrzyskich. Jest jednym z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Bogate jest w wody lecznicze, szczawy wodorowęglanowo - sodowo - wapniowo - magnezowe. Szczawno-Zdrój jest również atrakcyjnie położonym miastem z bogatą szatą roślinną. Zalesione zbocza otaczających wzniesień i dość głęboko wcięte dolinki stanowią o atrakcyjności terenów widokowych i wypoczynkowych. Około 60% powierzchni zajmują tereny zielone: lasy, pastwiska i łąki oraz sady. W uzdrowisku znajdują się dwa parki utrzymane w stylu angielskim (Zdrojowy i Szwedzki - 26,5 ha) z bogatą roślinnością rodzimą i aklimatyzowaną (ok. 180 gatunków) wśród której wiele drzew i krzewów to pomniki przyrody (130). Na szczególną uwagę zasługują różaneczniki i azalie - z przepięknymi kwiatami w okresie wiosennym. Parki powstały na przełomie XVIII i XIX. Od 1996 prowadzona jest rewaloryzacja parku Zdrojowego. Celem rewaloryzacji jest odtworzenie charakteru parku z końca XIX, kiedy to cieszył się największą popularnością

do góry strony

Wieża widokowa Bronówek - 17 km od agroturystyki Pustelnik

Wieże wybudowano w 1845 r. w setną rocznicę bitwy pod Dobromierzem. To tutaj Fryderyk II Wielki, pogromca wojsk austriacko - saksońskich, zrobił przegląd zdobytych sztandarów. Podczas realizacji projektu prof. Luedecke zniwelowano szczyt wzgórza.W uroczystości otwarcia wieży uczestniczył jeden z jej fundatorów - król pruski Fryderyk Wilhelm IV. Obecnie jest własnością prywatną

do góry strony


Muzea w Sudetach


Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego - 10 km od agroturystyki Pustelnik

Muzeum mieści się w barokowej kamienicy w rynku miasta. Kamiennogórskie muzeum posiada ok. 13 tys. eksponatów zinwentaryzowanych w działach: tkactwa, sztuki oraz numizmatyczno-historycznym. W dziale tkactwa znajduje się duża ilość warsztatów tkackich, narzędzi do obróbki lnu, tkanin zabytkowych, tkanin przemysłowych oraz elementów ludowego i mieszczańskiego stroju. Najliczniejszą kolekcję stanowi zbiór ludowych czepców śląskich. Muzeum pokazuje trzy stałe ekspozycje, tematycznie związane z historią miasta i regionu. Wystawa "Z dziejów Kamiennej Góry" pokazuje najstarsze dokumenty dotyczące miasta, zabytki kamiennogóskich cechów rzemieślniczych, grafikę, rzeźbę, malarstwo. Na towarzyszącej historycznej wystawie stałej ekspozycji pt. "Rozwój tkactwa i przemysłu włókienniczego w Kamiennej Górze" można zobaczyć maszyny włókiennicze, najstarsze narzędzia do obróbki lnu, tkaniny, fotografie kamiennogórskich zakładów włókienniczych. "Dawna wieś dolnośląska" to ekspozycja etnograficzna prezentująca narzędzia, meble, oraz elementy strojów.

do góry strony

Muzeum sztolni Walimskich - 50 km od agroturystyki Pustelnik

znajdują się w pobliżu wsi Rzeczka, przy drodze z Walimia. Sztolnie są wydrążone w zboczu góry Ostra, na wysokości ok. 560 m npm. Temperatura wewnątrz wynosi nie więcej niż 10 st. Do dziś tajemnicą jest, po co wydrążono sztolnie w Walimiu. Pod koniec II wojny światowej w 1943 r. w Górach Sowich rozpoczęto budowę sześciu podziemnych labiryntów, siódmy powstał pod zamkiem Książ. Według planów wszystkie miały być połączone korytarzami.

do góry strony

Muzeum Przemysłu i Techniki - 30 km od agroturystyki Pustelnik

placówka muzealna, zlokalizowana na terenie zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Julia", prowadzona przez Muzeum w Wałbrzychu. Zwiedzającym udostępniono część obiektów należących do byłej kopalni, między innymi łaźnię (z pomieszczeniami do przechowywania ubrań roboczych), budynek maszyny wyciągowej, warsztat elektryczny, plac kopalniany (na którym znajdują się m.in. lokomotywy i wozy transportowe) oraz fragment XVIII-wiecznej tzw. "Lisiej sztolni" położonej na głębokości 30 metrów. Zwiedzanie muzeum odbywa się wyłącznie z przewodnikiem; obiekt jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed zejściem do zabytkowej sztolni turyści otrzymują fartuch i kask ochronny.

do góry strony


Stoki narciarskieCzarnów - 17 km od agroturystyki Pustelnik

Stację Narciarską "CZARNÓW" tworzą 2 wyciągi teleskopowe (700m, 500m) oraz 3 trasy narciarskie o łącznej długości 2,5 km. Do wyboru mają Państwo 2 trasy średnie (kolor niebieski) oraz 1 łatwą (kolor zielony). Trasy są urozmaicone, szerokie i stanowią spójny system. Jazdę rozpoczynamy dolnym wyciągiem Nr 1. Dzięki sztucznie usypanemu zjazdowi przy jego ostatniej podporze można swobodnie skierować się w lewo do wyciągu Nr 2 lub w prawo aby powrócić do punktu wyjścia bądź zjechać do parkingu.

do góry strony


Szrenica - 50 km od agroturystyki Pustelnik

Ski Arena Szrenica oferuje 12 km tras z systemem dośnieżania pokrywającym niemal 80% obszaru przeznaczonego do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Trasy o zróżnicowanym stopniu trudności dadzą wiele satysfakcji zarówno doświadczonym, jak i początkującym narciarzom. Przepustowość kolejek linowych i wyciągów narciarskich wynosi 10 tysięcy osób na godzinę. Funkcjonują tu trzy wyciągi krzesełkowe i pięć orczyków. Kolej główna podzielona jest na dwie części. Jedna z tras, tzw. "Ściana" posiada homologację FIS-u, druga zaś -"Lolobrygida" ma aż 4400 metrów długości. Na szczycie Szrenicy funkcjonuje schronisko górskie. Wszystkie trasy są ratrakowane, a trasa "Puchatek" (dolna część kolei głównej) także oświetlona.

do góry strony


Łysa Góra - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Stoki narciarskie Łysej Góry znajdują się w Górach Kaczawskich (których grzbiety zamykają od północy Kotlinę Jeleniogórską). Do najwyższych szczytów tych gór zalicza się: Baraniec (718), Skopiec (724), Okole (721) a także Łysą Górę (708). Do dyspozycji narciarzy: trzy trasy zjazdowe (łatwe - niebieskie), każda o długości 1000 m. Pięć wyciągów narciarskich: System sztucznego śnieżenia. Oświetlony stok - nocne jazdy. Ski serwis. Wypożyczalnia nart.

do góry strony

Janskie Łaźnie - 50 km od agroturystyki Pustelnik

Jańskie Łaźnie leżą w malowniczej dolinie Janskiego strumienia. Słynny ośrodek uzdrowiskowy i turystyczny znajdujący się we wschodniej części Karkonoszy pod Czarną Górą oraz Jasną Górą. Źródła termalne oraz doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Trasy zjazdowe należące do jednych z najdłuższych w Czechach. 10 km tras zjazdowych obsługiwanych przez 2 kolejki linowe i 12 wyciągów o łącznej przepustowości 10230 os./h Sztuczne naśnieżanie na odcinku 6,2 km. Oświetlenie wieczorne. Kolejki linowe czynne w okresie od 01.12. w godz. od 08:00 - 16:00, w okresie od 01.02. do 16:30, natomiast wyciągi w okresie od 01.12. w godz. od 09:00 - 16:00 i w okresie od 01.02. do 16:30.

do góry strony

Czerna Hora - 50 km od agroturystyki Pustelnik

Skiresort Czerna Hora proponuje tym, którzy tu przyjadą, wszystkie rodzaje tras zjazdowych o całkowitej długości ok. 20 km, z czego 77 proc. ma pełny system sztucznego dośnieżania. W sumie są tu cztery kolejki linowe i 22 wyciągi, gdzie każdy narciarz czy snowboardzista znajdzie coś dla siebie. Skiresort Czerna Hora dba także o narciarstwo biegowe. Przykłada dużą wagę do przygotowania ok. 70 km tras. Poruszanie się narciarzy między ośrodkami ułatwiają darmowe skibusy, które kursują w głównym sezonie.

do góry strony

Pec pod Snezkou - 50 km od agroturystyki Pustelnik

Ośrodek narciarski, który obsługuje 1 cztero siedzeniową kolejkę linową, 10 wyciągów o przepustowości 9 620 osób/godzinę i utrzymuje cca 11,2 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności jest największym ośrodkiem w całym regionie. Tereny narciarskie są lubiane przede wszystkim przez rodziny z dziećmi, ponieważ mogą sobie wybrać począwszy od łączek do ćwiczeń aż po bardzo trudne tereny zjazdowe. W godzinach wieczornych funkcjonują 3 wyciągi ze sztucznym oświetleniem, z czego trasa zjazdowa Javor jest najdłuższym i najlepiej oswietlonym stokiem w Republice Czeskiej. Na terenia całego ośrodka poruszacie się Państwo tylko z jedną kartą chipową. Dla fanów snowboardingu przez cały sezon działa olbrzymi funpark. Dla biegających na nartach jest na bieżąco utrzymywana Magistrala Karkonoska

do góry strony

Zaclerz - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Ładnie położone, nieduże miasteczko liczące 3670 mieszkańców. Teren usytuowany we wschodniej części Karkonoszy. Różnorodne trasy zjazdowe otoczone piękną przyrodą. Zaletą jest na pewno bliskość granicy z Polską z przejściem w oddalonym o ok. 4 km Królovcu. Zachwyceni będą szczególnie miłośnicy nart biegowych, którzy znajdą tutaj 10 km codziennie przygotowywanych tras biegowych z możliwością dojazdu do kolejnych tras prowadzących w kierunku Polski. 5,9 km tras zjazdowych obsługiwanych przez 5 wyciągów o łącznej przepustowości 3500 os./h Sztuczne naśnieżanie na odcinku 4 km tras. Oświetlenie wieczorne. Najdłuższy wyciąg o długości 1000 m i przepustowości 1200 os./h. Trasy zjazdowe o różnym poziomie trudności: 6 tras niebieskich, 1 czerwona i 1 czarna. Najdłuższa trasa mierzy 1400 m z różnicą wzniesień 260 m. Piękne widoki na pobliskie góry. Dogodne warunki dla rodzin z dziećmi

do góry strony


Ciekawe wydarzenia w okolicy


Castle party w Bolkowie - 7 km od agroturystyki Pustelnik

jeden z największych w Europie festiwali muzyki w klimacie rocka gotyckiego odbywający się na przełomie lipca i sierpnia na zamku w Bolkowie. Na festiwal przyjeżdża corocznie kilka tysięcy fanów rocka gotyckiego, gothic metalu, elektro, industrialu i rytmów pokrewnych. W większości są to Polacy, lecz także Niemcy, Czesi, Rosjanie, Słowacy, Holendrzy, Węgrzy i przedstawiciele innych narodowości. Festiwal trwa trzy dni od godzin popołudniowych do późnych godzin nocnych, zarówno na zamku, jak i w klubach.

do góry strony

Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Główną rolę na Międzynarodowych Targach Chleba spełniają ekspozycje wytwórców pieczywa, producentów maszyn i urządzeń, sprzętu piekarniczego i innych gałęzi przedsiębiorczości współpracujących z branżą. Wymiana informacji i doświadczeń w środowisku wytwórców pieczywa z Polski, Wschodu i Zachodu Europy, zapoznanie się z nowymi technologiami i sprzętem piekarniczym oraz transakcje zawierane na Targach spełniają ich rolę handlową. Turyści zaś mogą spróbować najlepszych wyrobów oraz zapoznać się z technologią produkcji.

do góry strony

Dni Jawora - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Coroczne święto miasta odbywające się pod koniec czerwca. Liczne koncerty, "kino letnie" oraz szereg innych atrakcji. W tym roku impreza odbędzie się 23 czerwca 2012 roku, a gwiazdą imprezy będzie zespół Kult wraz z Kazikiem Staszewskim na czele.

do góry strony

Jaworskie Koncerty Pokoju - 30 km od agroturystyki Pustelnik

impreza cykliczna - międzynarodowy festiwal muzyki kameralnej organizowany od 1995 roku. Organizatorem projektu jest Muzeum Regionalne w Jaworze. Koncerty odbywają się w unikatowym wnętrzu Kościoła Pokoju, obiekcie XVII-wiecznej architektury wpisanym w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

do góry strony

Kaczawski Jarmark Wielkanocny w Paszowicach - 22 km od agroturystyki Pustelnik

Kaczawski Jarmark Wielkanocny organizowany jest przez Gminę Paszowice, Stowarzyszenie Kaczawskie i Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach. Celem Jarmarku jest szeroko pojęta promocja naszego regionu, zwanego Krainą Wygasłych Wulkanów oraz prezentacja tradycji chrześcijańskiej i dorobku kulturalnego związanego ze świętami Wielkiej Nocy, a także pokazanie nas samych mieszkańców Gór i Pogórza Kaczawskiego. Pragniemy również, aby wspólne przeżycie przedświątecznych chwil wpłynęło na zacieśnienie wzajemnych relacji i przyjaźni wśród mieszkańców naszego regionu. Do aktywnego udziału w organizacji tego wielkiego i wyjątkowego przedsięwzięcia zapraszamy artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i zespoły folklorystyczne z naszego regionu, a także szkółkarzy, sadowników, producentów winorośli i kwiatów, hodowców gołębi i in. (drób, króliki). Dla uczestników Jarmarku przygotowaliśmy trzy konkursy, do udziału w których serdecznie zapraszamy: -Konkurs na Palmę Wielkanocną, -Konkurs na Stół Wielkanocny, -Konkurs na baby i inne ciasta wielkanocne.

do góry strony

Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Celem Jarmarku jest szeroko pojęta promocja naszego regionu Krainy Wygasłych Wulkanów oraz prezentacja dorobku kulturowego i dorobku kulinarnego, a także prezentacja nas samych mieszkańców Gór i Pogórza Kaczawskiego Górali Kaczawskich, jakimi śmiemy się nazywać i jakimi chcemy być postrzegani. Pragniemy również, aby wspólne przeżycie tych magicznych przedświątecznych chwil, wpłynęło na zacieśnienie naszych wzajemnych relacji i przyjaźni. Zapraszamy więc artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i zespoły folklorystyczne z naszego regionu do aktywnego udziału w organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

do góry strony

Festiwal Kwiatów i Sztuki na Zamku Książ - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Co roku na teren Kompleksu zamkowego w Książu zjeżdżają się hodowcy i najwięksi miłośnicy roślin by wziąć udział w jedynej w swoim rodzaju Wystawie Kwiatów. Tradycyjnie wystawa pod nazwą Festiwal Kwiatów i Sztuki odbywa się w długi majowy weekend. Festiwal Kwiatów i Sztuki to nie tylko wystawa kwiatów ale także towarzyszące jej kiermasze wyrobów rzemieślniczych i artystycznych, występy artystów, przedstawienia teatralne, pokazy średniowiecznych walk rycerskich oraz liczne zabawy dla dzieci.

do góry strony

Miedzynarodowy Festiwal Kameralistyki "Ensemble" im. Księżnej Daisy - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble, połączony z Mistrzowskimi Kursami Interpretacji Muzyki Kameralnej i istniejący od 2004 roku, ma niezwykłą i niespotykaną w Polsce formułę. Ideą Festiwalu jest propagowanie muzyki kameralnej najtrudniejszego, wspaniałego i najmniej chyba popularnego w Polsce gatunku muzyki poważnej. Festiwal odbywa się w Zamku w Książu i Pałacu w Pszczynie dwóch pięknych miejscach, w dawnych wiekach będących we władaniu Piastów Śląskich, a od XIX wieku związanych ze złożoną historią rodu Hochbergów. W roku 1891 do rodu tego weszła, jako żona księcia Henryka von Pless, patronka naszego Festiwalu Maria Teresa Cornwallis West z powodu swej wspaniałej urody popularnie zwana Księżną Daisy

do góry strony

Wałbrzyski Jarmark Świąteczny - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Wałbrzyski Jarmark Świąteczny odbywa się corocznie w wałbrzyskim Rynku w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Jest to impreza handlowa, w trakcie której na specjalnie zaaranżowanych stoiskach kupić można świąteczne upominki, ozdoby choinkowe, wyroby rękodzieła ludowego, a także prace artystów plastyków. Jarmarkowi towarzyszą prezentacje wokalne, przedstawienia teatralne, występy grup artystycznych i zespołów muzycznych. Jarmark kończy uroczysta Miejska Wigilia.

do góry strony

Giełda Staroci - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Giełda Staroci w Wałbrzychu jest imprezą cykliczną, która odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca na wałbrzyskim Rynku. W tych dniach Rynek staje się miejscem spotkań kolekcjonerów i sympatyków staroci z Dolnego Śląska. Do sprzedaży wystawiane są meble, obrazy, porcelana, zegary, numizmaty, rzemiosło artystyczne, cenne drobiazgi i inne osobliwość.

do góry strony

PrzeWAŁka - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Ogólnopolska Giełda Kabaretowa "PrzeWAŁka" to przegląd spektakli kabaretowych odbywający się w kwietniu, organizowany przez Wałbrzyski Ośrodek kultury. Konkurs Aktorskich spektakli kabaretowych adresowany jest do profesjonalnych kabaretów z całego kraju. W jury zasiadają niekwestionowane gwiazdy i nestorzy kabaretu, oni też prezentują na przeglądzie swoje recitale.

do góry strony

Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne i Dni Młodego Teatru - 30 km od agroturystyki Pustelnik

Celem Wałbrzyskich Fanaberii Teatralnych jest "zanurzenie się w sztuce". To impreza cykliczna. Podczas spotkań teatralnych uczestnicy dyskutują o sztuce i przedstawieniach. Główną zasadą jest dobra, intelektualna zabawa.

do góry strony

Dni Bolkowa - 7 km od agroturystyki Pustelnik

Coroczne święto miasta trwające trzy dni. Liczne koncerty i zabawy dla mieszkańców i turystów co roku przyciągają kilka tysięcy osób.

do góry strony

Dni Kultury Rycerskiej w Bolkowie - 7 km od agroturystyki Pustelnik

Chyba pora oderwać się od rzeczywistości i przenieść do czasów średniowiecza, jeśli nie potrafisz sobie wyobrazić rycerzy w zbrojach, to warto wybrać się na dwudniową imprezę do Bolkowa. Raz w roku miejscowy zamek opanowany zostaje przez walczących rycerzy. Oprócz pokazów bractw imprezę urozmaicają koncerty muzyki dawnej i występy artystyczne. Wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w grach terenowych, czy też obejrzeć przedstawienia teatralne. Trochę energii trzeba jednak zachować na zakończenie dnia, tradycyjnie po zmroku można podziwiać turniej teatrów ognia. Impreza odbywa się pod koniec czerwca.

do góry strony

Piknik Historyczny w Bolkowie - 7 km od agroturystyki Pustelnik

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa za zamku w Bolkowie organizowany jest dwudniowy piknik historyczny. Impreza we wrześniu. W ramach pikniku zaplanowano m.in. turniej strzelecki, warsztaty tańca oraz inscenizację szturmu na zamek z okresu wojny 30-letniej. Wstęp wolny.

do góry strony

Kryterium kolarskie w Bolkowie - 7 km od agroturystyki Pustelnik

Organizatorami imprezy są Gminno- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Kolarskim z Wrocławia. Wyścig, jak co roku podzielono na kategorie startowe: młodzik, junior młodszy, junior, masters, kobiety open. Start i meta wyścigu znajdują się na bolkowskim Rynku. Celem imprezy jest popularyzacja sportu, kolarstwa i aktywnego spędzania czasu wolnego przy rywalizacji zgodnej z zasadami fair play

do góry strony


Trasy rowerowe


Szlak Cystersów

długość trasy: 54,6 km
Przebieg:
Kamienna Góra, Czadrów, Krzeszów, Krzeszówek, Gorzeszów, Kochanów, Różana, Łączna, Przełęcz Strażnicze Naroże, Chełmsko Śląskie, stadion w Lubawce, Krzeszów, Betlejem, Przedwojów, Kamienna Góra
Warto zobaczyć:
Rynek oraz kościoły w Lubawce, Zespół Klasztorny Cystersów w Krzeszowie, Pawilon na Wodzie w Betlejem, ciekawe formy skalne w Różanej, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego oraz kościoły: Łaski i Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, kościół Św. Wawrzyńca w Krzeszówku, Diabelską Maczugę oraz Rezerwat Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie (2,5 km szlakiem łącznikowym czarnym), Domki Tkaczy oraz kościół w Chełmsku Śląskim.

do góry strony

Obwodnica Marciszowska

długość: 31,1 km
Przebieg:
Kamienna Góra, Ptaszków, Jaczków, Sędzisław, Przełęcz pod Krąglakiem, Pustelnik, Domanów, Ciechanowice, Wieściszowice, Raszów, Kamienna Góra.
Warto zobaczyć:
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego oraz kościoły: Łaski i Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, pałac i kościół w Ciechanowicach, Kolorowe Jeziorka i kościół w Wieściszowicach oraz kościół w Raszowie

do góry strony

Obwodnica Dolomitowa

długość: 43,9 km
Przebieg:
Kamienna Góra, Pisarzowice, Dolomity, Czarnów, Rozdroże pod Bobrzakiem, Przełęcz Kowarska, Ogorzelec, Paczyn, Miszkowice, Jezioro Bukówka, Paprotki, Stara Białka, Błażkowa, Janiszów, Przedwojów, Kamienna Góra
Warto zobaczyć:
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego oraz kościoły: Łaski i Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, kościół w Pisarzowicach, Centrum Świadomości Kryszny w Czarnowie, Zalew w Bukówce.

do góry strony

Obwodnica Zawory

długość: 15,4 km
Przebieg:
Chełmsko Śląskie, Uniemyśl, Przełęcz Strażnicze Naroże, kaplica Św. Anny, Chełmsko Śląskie
Warto zobaczyć:
Zabytki Chełmska Śląskiego (Domki Tkaczy, kościół p.w. Świętej Rodziny), kaplicę Św. Anny

do góry strony

Magistrala "Liczyrzepa"

długość w granicach powiatu kamiennogórskiego: 32,7 km
Przebieg:
Żółta Droga, Rozdroże pod Łysociną, Ambona, Rozdroże pod Owczarka, Opawa, Szczepanów, Bukówka, Lubawka, Chełmsko Śląskie, Przełęcz Chełmska
Warto zobaczyć:
Kościół w Opawie, zalew i tamę w Bukówce, rynek i kościoły w Lubawce, Domki Tkaczy oraz kościół w Chełmsku Śląskim

do góry strony

Magistrala "Dolina Bobru"

długość w granicach powiatu kamiennogórskiego: 34 km
Przebieg:
Przejście graniczne w Lubawce, Błażkowa, Janiszów, Przedwojów, Kamienna Góra, Ptaszków, Dębrznik, Marciszów, Ciechanowice, Miedzianka. Dalej szlak prowadzi wzdłuż rzeki Bóbr przez Jelenią Górę, Pilchowice aż do Bolesławca. Długość łączna szlaku 122 km.
Warto zobaczyć:
Rynek oraz kościoły w Lubawce, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego oraz kościoły: Łaski i Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, kościoły w Marciszowie, renesansowy pałac i kościół w Ciechanowicach

do góry strony

Trasa Transgraniczna Wschodnia

długość: 39,4 km
Przebieg:
Przejście graniczne Okrzeszyn Petrikovice, Uniemyśl, Chełmsko Śląskie, Lubawka, Lipienica, Krzeszów, Krzeszówek, Gorzeszów, Dobromyśl, Kochanów, Różana, Czarci Potok, przejście graniczne ŁącznaZdoňov. (Możliwy wariant pętli z trasą o długości 18,6 km po stronie czeskiej. Przebieg: Przejście graniczne Łączna-Zdonov, Dolní Adrspach, Horní Adrspach, Krčmov, Chvalec, przejście graniczne Petřikovice-Okrzeszyn)
Warto zobaczyć:
Kościół Św. Mateusza i stół sędziowski w Kochanowie, Diabelską Maczugę oraz Rezerwat Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie (2,5 km szlakiem łącznikowym czarnym), kościół Św. Wawrzyńca w Krzeszówku, Zespół Klasztorny Cystersów w Krzeszowie, rynek oraz kościoły w Lubawce, Domki Tkaczy oraz kościół w Chełmsku Śląskim, a po stronie czeskiej Skalne Miasto w Adrspachu

do góry strony

Trasa Transgraniczna Zachodnia

długość: 17 km
Przebieg:
Przejście graniczne Przełęcz Okraj, Rozdroże pod Łysociną, Biała Woda, Ambona, Rozdroże pod Owczarką, przejście graniczne Niedamirów - Bóbr. (Możliwy wariant pętli z trasą o długości 26 km po stronie czeskiej. Przebieg: przejście graniczne Niedamirów-Bobr, Zacléř, Rychorský křiz, Horní Albeřice, Lysečinské Boudy, Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa, przejście graniczne Przełęcz Okraj)

do góry strony

MTB Graniczna

długość: 34,4 km
Przebieg:
Stadion w Lubawce, Polska Góra, Przełęcz Mała, Głazica, Mrowiniec, Zakłady Górnicze w Okrzeszynie, Uniemyśl, Jodłowe Źródło, Krzyżówka BHP, Rozdroże Trzech Buków, pod Płoniną, stadion w Lubawce

do góry strony

MTB Kolorowe Jeziorka

długość: 12 km
Przebieg:
Wieściszowice, Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko, Raszów, Przełęcz Rędzińska, Wieściszowice
Warto zobaczyć:
Kolorowe Jeziorka w Wieściszowicach oraz kościoły w Raszowie i Wieściszowicach.

do góry strony

Euroregionalny Szlak ER-4 Drezno-Wrocław

(Szlak Średniowiecznych Miast) - oznakowanie białe tło zielony napisy, symbole i obwódki, odcinek Kaczawski (ok. 25 km).
Przebieg: Złotoryja, przez Kopacz, Rokitnica, Prusice, Sichów, przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 363 i dalej Sichówek, Winnica, Słup, Jawora Dalej w kierunku Wrocławia będzie dopiero wytyczany.

Szlak Polskiej Wsi

oznakowanie niebieski (dawniej zielony)(ok. 47 km) ukazujący dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe dolnośląskiej wsi oraz łączący imprezy regionalne związane z wsią dolnośląską.
Przebieg: Luboradz, Mściwojów, Jawor, Zębowice, Paszowice, obok Stroczykowego Wzgórza (371) do Nowej Wsi Małej. Dalej Lipa przez wieś, następnie w prawo w drogę w kierunku do Radzimowic (33 km). Dalej obok kopalni Arnold do Wojcieszowa. Skręt w prawo na drogę wojewódzką nr 328 i za Urzędem Miasta w lewo, nad torami kolejowymi w kierunku Skopca (718). Następnie Przełęcz Komarnicka (662) i w dół do Komarna w kierunku Jeleniej Góry do połączenia się z rowerową Obwodnicą Jeleniej Góry oznakowaną kolorem zielonym. Jest to magistrala łącząca rowerową Obwodnicę Jeleniej Góry w Komarnie z Jaworem.

Szlak po Krainie Wygasłych Wulkanów

czerwony (ok. 35 km) - część pierwsza rowerowego szlaku ukazującego Pogórze Kaczawskie i jego wulkaniczny krajobraz.
Przebieg: Jawor, Myślibórz, Myślinów, Pomocne, Stanisławów, Leszczyna, Wilków, Złotoryja, Jerzmanice Zdrój.

Gmina Bolków

cztery pętle ze startem i metą w mieście:
czerwona - 57km - Wolbromek, Kłaczyna, Świny, Lipa, Muchówek, Radzimowice, Mysłów, Płonina, Pastewnik Górny, Wierzchosławice;
niebieska - 26,4km - Wolbromek, Sady Dolne i Górne, Nagórnik, Wierzchosławice;
zielona - 20km - Wierzchosławice, Nagórnik, Domanów, Pastewnik i
żółta - 18km - Wierzchosławice, Stare Rochowice, Płonina, Bytom.

Gmina Jeżów Sudecki

stąd wiedzie żółta zn. Pętla przez: Płoszczynkę, Czernicę, Janówek ,Chrośnicę, Łysą Górę,Dziwnów (33,9km),
niebieski na górę Szybowcową od Siedlęcina przez Płoszczynę, Dziwnów, Komarno,Radomierz prowadzi Obwodnica Jeleniogórska (zielona).
Doliną Bobru wiedzie międzynarodowy szlak ER-6. Złotoryja - wokół Złotoryi wiedzie Złoty Szlak Rowerowy (24,3km - zielony), przez Jerzmanice, Wilków, Leszczynę i Rokitnicę.

Gmina Mściwojów

dwie pętle ze startem i metą w Targoszynie.
"Mała Pętla po Dolnośląskiej Wsi" - ok. 47 km - Targoszyn, Drzymałowie, Marcinowice, Snowidza, Barycz, Godziszowa, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Zimnik, Niedaszów, Targoszyn.
Szlak rowerowy i ścieżka edukacyjna "Losy przyrody splatają się z dziejami ludzi" ok. 10 km - Targoszyn, Luboradz, Mściwojów, Stanica żeglarska przy zbiorniku wodnym "Mściwojów", Targoszyn

Gmina Świerzawa

na terenie gminy wyznakowano dwie pętle zamykające się w Świerzawie:
Agatową - czerwoną (37 km), wiodącą przez: Gozdno, Nowy Kościół, Sokołowiec, Rząśnik, Lubiechową oraz
Walońską - niebieską(46,6 km), wiodącą przez: Rzeszówek, Muchowski Las, Jurczyce, Dobków, Wojcieszów Dolny, Podgórki, Widok, Lubiechowa.

Gmina Paszowice

Myślibórz - wokół Wąwozu Myśliborskiego wiedzie ścieżka rowerowa - zielona o dł. 10 km.

Noclegi dla grup zorganizowanych dolnośląskie

Noclegi dla grup zorganizowanych Sudety

Noclegi z wyżywieniem dolnośląskie


Home | Dojazd | Oferta |Okolica| Galeria
Kontakt:   | tel: +48 501 243 039