Góry Kamienne – 20 km od agroturystyki Pustelnik
to długie pasmo leżące w Sudetach Środkowych wzdłuż granicy polsko-czeskiej na południe od Gór Sowich, a na północ od czeskiej części Gór Stołowych. Na zachodzie graniczą z bramą Lubawską i Kotliną Kamiennogórską, od północy z Górami Wałbrzyskimi i Sowimi, a także, we wschodniej części, ze Wzgórzami Włodzickimi. Na południu graniczą z Górami Stołowymi, Obniżeniem Mieroszowskim i Kotliną Broumovską. Zdecydowanie przeważająca część pasma leży po stronie polskiej.

Poprzedni wpis
Wielka Kopa
Następny wpis
Kotlina Kamiennogórska

Zobacz także

Kawiarenka Smaków – Sokołowsko

Zamek Bolków

Sudecka Zagroda Edukacyjna – Dobków

Szlak rowerowy

Euroregionalny Szlak ER-4 Drezno-Wrocław

Menu