Regulamin

Regulamin pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym AGRO-PUSTELNIK

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby indywidualne i grupy zorganizowane korzystające z usług Gospodarstwa Agroturystycznego AGRO-PUSTELNIK oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gospodarstwa.

2. Na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę gospodarzy.

3. W agroturystyce między godz. 22.00, a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. Zachowanie osób korzystających z usług agroturystyki nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości.

4. Pokoje wynajmowane są na potrzeby Gości na doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.

5. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje e-mailem lub telefonicznie, po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

6. Przedłużenie pobytu poza ustalony okres może być spełnione w miarę istniejących możliwości.

7. Pobyt Gości ze zwierzętami jest akceptowany po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem obiektu. Odpłatność za zwierzaka reguluje cennik. Właściciel zwierzaka zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pupil nie zachowywał się głośno, jak również by nie zakłócał wypoczynku innych Gości.

8. Sprzątanie pokoi zajętych przez Gości ustalane jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego, niż 7 dni).

9. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu – gospodarze mają prawo wymówić pokój (nakazać opuszczenie Gospodarstwa) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

10. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.

11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie Gospodarstwa, spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają.

12. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze od swoich pokoi, które są zobowiązani zwrócić w chwili zakończenia pobytu.
Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Gospodarstwa, a w szczególności nie używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych niebędących na wyposażeniu oraz rozpalania ogniska (grilla) wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez gospodarzy.

13. Goście powinni niezwłocznie powiadomić gospodarzy o powstaniu lub zauważeniu szkody w Gospodarstwie.

14. Gospodarze są zobowiązani niezwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
15. Goście mogą korzystać w posiłków przygotowywanych przez gospodarzy pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji i wniesieniu ustalonych opłat za wyżywienie.

16. Dokonanie opłaty za pobyt oraz dopełnienie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.

17. Na terenie Gospodarstwa znajduje się staw, w którym obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

18. Palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, o których informują gospodarze.

19. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu oraz pobytu w Gospodarstwie i proszą zacnych Gości o jego przestrzeganie.

20. Goście mogą korzystać z kominka w izbie jedynie po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem obiektu. Drewno do kominka jest odpłatne.

21. Dzieci na terenie gospodarstwa nie mogą pozostać bez opieki dorosłych.

22. Aneks kuchenny jest do dyspozycji gości bezpłatnie.

23. Na terenie agroturystyki dostępny jest bezprzewodowy Internet. Hasło: weryfikacja

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu

Menu