Regulamin

Regulamin obiektu Agro-Pustelnik oraz Domku Kuźnia

Właściciele obiektu Agro-Pustelnik / Domku Kuźnia będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 • Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby indywidualne i grupy zorganizowane korzystające z usług Gospodarstwa Agroturystycznego AGRO-PUSTELNIK oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gospodarstwa.
 • Na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę gospodarzy.
 • Dokonanie rezerwacji wymaga wpłaty zadatku w kwocie 30% ceny pobytu. Odpowiednią kwotę zadatku należy wpłacić na podany rachunek bankowy.  Nr konta podany na jest na stronie www.agropustelnik.pl w zakładce kontakt, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji o możliwości rezerwacji. Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji pobytu.
 • Dokonanie wpłaty zadatku równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • W przypadku anulowania rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Wpłata pozostałej części za pobyt (całkowity koszt pobytu pomniejszony o zadatek) powinna zostać uregulowana w dniu przyjazdu gotówką. 
 • Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 • Domek Kuźnia: Do ustalonej ceny pobytu doliczamy opłatę za prąd naliczaną według zużycia w wysokości 1 zł. za 1kWh. Opłata rozliczana jest w ostatni dzień pobytu w momencie zdania domku.
 • W agroturystyce między godz. 22.00, a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. 
 • Doba noclegowa trwa od 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. UWAGA, przedłużenie godzin pobytu bez uzgodnienia skutkuje opłatą za dzień pobytu.
 • Na terenie obiektu działa bezpłatna, sieć WIFI. Hasło: weryfikacja
 • Parking znajdujący dostępny się na terenie posesji jest bezpłatny i niestrzeżony.
 • Pobyt Gości ze zwierzętami jest akceptowany po wcześniejszym ustaleniu. Odpłatność za zwierzaka reguluje cennik. Właściciel zwierzaka zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pupil nie zachowywał się głośno, jak również by nie zakłócał wypoczynku innych Gości. Zwierzęta nie mogą pozostawać bez opieki właścicieli pod ich nieobecność.
 • Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Agro-Pustelnika/Domku Kuźnia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Dzieci nie mogą pozostawać na terenie domków bez opieki, zwłaszcza na placach zabaw.
 • Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 • W trakcie pobytu Wynajmujący samodzielnie utrzymują porządek w wynajętych pomieszczeniach. Nadmierne zanieczyszczenie obiektu będzie skutkowało dodatkowymi opłatami.
 • Sortowanie śmieci jest wymagane, opisane pojemniki na śmieci znajdują się w ogólnie dostępnych miejscach.
 • Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Gospodarstwa, a w szczególności nie używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych niebędących na wyposażeniu oraz rozpalania ogniska (grilla) wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez gospodarzy.
 • Prosimy pamiętać, że Agro-Pustelnik położony jest w otoczeniu łąk, pól uprawnych i lasów. Poza ogrodzeniem można spotkać dziką zwierzynę, maszyny rolnicze. Dlatego też prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie względem dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu – gospodarze mają prawo wymówić pobyt (nakazać opuszczenie posesji) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gości do obiektów. 
 • Na terenie Gospodarstwa znajdują się stawy, w których obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 • Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.agropustelnik.pl
Menu