fbpx

Rudawski Park Krajobrazowy – 4 km od agroturystyki Pustelnik

Utworzony został w 1989 roku. Położony w Sudetach Zachodnich swoim zasięgiem obejmuje tereny powiatów: kamiennogórskiego (tutaj znajduje się nasza agroturystyka), jeleniogórskiego (grodzkiego i ziemskiego) oraz jaworskiego. Wraz z otuliną Park obejmuje częściowo tereny gmin: Kamiennej Góry, Bolkowa, Janowic Wielkich, Marciszowa(w tej gminie znajduje się nasze gospodarstwo agroturtystyczne) i Mysłakowic, a także miast: Jeleniej Góry, Kamiennej Góry i Kowar. Powierzchnia całego Parku wynosi ponad 15 ha, natomiast jego otulina to obszar równy ponad 6,5 ha. Największą jednostką morfologiczną na obszarze, której położony jest Park są Rudawy Janowickie z najwyższym szczytem Skalnik 945 m n.p.m. Sam łańcuch położony jest pomiędzy Kotlinami: Jeleniogórską na północnym-zachodzie a Kamiennogórską na południowym-wschodzie. Na północy od Gór Ołowianych oddziela je przełom doliny Bobru, a na południu doliny Świdnika i Jedlicy oraz Przełęcz Kowarska oddzielają je od Karkonoszy. O wyjątkowości Rudaw Janowickich świadczy m.in. zróżnicowana budowa geologiczna. Występują tutaj skały przeobrażone w postaci amfibolitów, łupków łyszczykowych i chlorytowych, zieleńców i wkładek dolomitowych wraz z kilkoma odmianami granitów.

Następny wpis
Sokoliki w Rudawach Janowickich

Zobacz także

Szlak rowerowy

Szlak po Krainie Wygasłych Wulkanów

Kościół Narodzenia NMP w Rędzinach

Kościół Narodzenia NMP w Rędzinach

No Sugar Cafe – Świdnica

Zamek Niesytno

Ruiny zamku Niesyto

Menu