Włodarz – 40 km od agroturystyki Pustelnik
szczyt o wysokości 811 m n.p.m. w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych w Górach Sowich. Góra położona na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich, w północno-zachodniej części pasma Gór Sowich, około 2,2 km na zachód od centrum miejscowości Walim, w małym grzbiecie Masywu Włodarza. Wzniesienie, o stromych zboczach, z płaskim wyrazistym kopulastym wierzchołkiem, zbudowane z prekambryjskich gnejsów, nazywanymi przez geologów, gnejsami sowiogórskimi. Wierzchołek i zbocza porośnięte w całości lasem świerkowym regla dolnego z domieszką buka. Góra stanowi masyw oddzielnego pasma ciągnącego się na północny zachód od Przełęczy Sokolej przez Sokół, Osówkę, Moszną i Jaworek, a zakończonego Jedlińską Kopą i Strażową Górą

Poprzedni wpis
Kotlina Kamiennogórska
Następny wpis
Osówka

Zobacz także

Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim

Jaworskie Koncerty Pokoju

Jaworskie Koncerty Pokoju

Zamek Niesytno

Ruiny zamku Niesyto

Menu